Quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động

Người dân nhận lương hưu từ cán bộ bưu điện. Ảnh: BHXH
Người dân nhận lương hưu từ cán bộ bưu điện. Ảnh: BHXH
Người dân nhận lương hưu từ cán bộ bưu điện. Ảnh: BHXH
Lên top