Quy định thăng, phong quân hàm, miễn nhiệm chức vụ sĩ quan dự bị từ 19.8

Lên top