Quy định số ngày ngừng việc được nhận tiền hỗ trợ COVID-19

Trong trường hợp thời gian cách ly y tế không đủ 14 ngày thì không thuộc đối tượng nhận hỗ trợ COVID-19. Ảnh minh hoạ: M.Phương
Trong trường hợp thời gian cách ly y tế không đủ 14 ngày thì không thuộc đối tượng nhận hỗ trợ COVID-19. Ảnh minh hoạ: M.Phương
Trong trường hợp thời gian cách ly y tế không đủ 14 ngày thì không thuộc đối tượng nhận hỗ trợ COVID-19. Ảnh minh hoạ: M.Phương
Lên top