Quy định số lần với mỗi đối tượng được hưởng từ gói hỗ trợ COVID-19

Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ COVID-19. Ảnh minh hoạ: M.Phương
Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ COVID-19. Ảnh minh hoạ: M.Phương
Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ COVID-19. Ảnh minh hoạ: M.Phương
Lên top