Quy định mới về nghỉ phép sắp được áp dụng

Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ phép gộp 3 năm một lần. Ảnh: Hải Nguyễn
Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ phép gộp 3 năm một lần. Ảnh: Hải Nguyễn
Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ phép gộp 3 năm một lần. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top