Quy định không rõ ràng dễ nảy sinh tranh chấp

Cán bộ công đoàn lắng nghe kiến nghị của công nhân trong một vụ tranh chấp lao động tập thể - Ảnh: L.T
Cán bộ công đoàn lắng nghe kiến nghị của công nhân trong một vụ tranh chấp lao động tập thể - Ảnh: L.T
Cán bộ công đoàn lắng nghe kiến nghị của công nhân trong một vụ tranh chấp lao động tập thể - Ảnh: L.T
Lên top