Quỹ BHXH không thể nào bị vỡ vì được Nhà nước bảo hộ

Ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời các doanh nghiệp - L.T
Ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời các doanh nghiệp - L.T
Ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời các doanh nghiệp - L.T
Lên top