Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quỹ Bảo trợ Trẻ em Công đoàn Việt Nam: Hỗ trợ 6 tỷ 434,685 triệu đồng tới 23.139 cháu