Bình Thuận:

Quý 1/2021 đưa vào hoạt động trường nghề miễn phí dành cho 2.000 học viên

Khu kí túc xá miễn phí có quy mô khoảng 200 chỗ, dành cho học viên giúp các học viên ở xa có nơi ở ổn định, không phải đi xe buýt. Ảnh: Minh Châu
Khu kí túc xá miễn phí có quy mô khoảng 200 chỗ, dành cho học viên giúp các học viên ở xa có nơi ở ổn định, không phải đi xe buýt. Ảnh: Minh Châu
Khu kí túc xá miễn phí có quy mô khoảng 200 chỗ, dành cho học viên giúp các học viên ở xa có nơi ở ổn định, không phải đi xe buýt. Ảnh: Minh Châu
Lên top