Quốc hội thông qua Nghị quyết gia nhập Công ước số 98

Ảnh: Quochoi.vn
Ảnh: Quochoi.vn
Ảnh: Quochoi.vn
Lên top