Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi): Vẫn còn nhiều băn khoăn

Đại biểu Quốc hội nhấn nút biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) sáng 20.11. Ảnh: QH
Đại biểu Quốc hội nhấn nút biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) sáng 20.11. Ảnh: QH
Đại biểu Quốc hội nhấn nút biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) sáng 20.11. Ảnh: QH
Lên top