Quĩ Xã hội - từ thiện CĐ GTVT VN hỗ trợ 63 trường hợp NLĐ khó khăn

Số tiền hỗ trợ có tác dụng động viên những CNLĐ khó khăn yên tâm gắn bó công việc, vươn lên trong cuộc sống.
Số tiền hỗ trợ có tác dụng động viên những CNLĐ khó khăn yên tâm gắn bó công việc, vươn lên trong cuộc sống.
Số tiền hỗ trợ có tác dụng động viên những CNLĐ khó khăn yên tâm gắn bó công việc, vươn lên trong cuộc sống.
Lên top