“Quầy hàng 0 đồng” ấm lòng người lao động nghèo

Người lao động, người nghèo lựa chọn tại “Gian hàng 0 đồng” của Công đoàn Viên chức tỉnh ở phiên chợ công nhân Hậu Giang năm 2019. Ảnh: THÀNH NHÂN
Người lao động, người nghèo lựa chọn tại “Gian hàng 0 đồng” của Công đoàn Viên chức tỉnh ở phiên chợ công nhân Hậu Giang năm 2019. Ảnh: THÀNH NHÂN
Người lao động, người nghèo lựa chọn tại “Gian hàng 0 đồng” của Công đoàn Viên chức tỉnh ở phiên chợ công nhân Hậu Giang năm 2019. Ảnh: THÀNH NHÂN
Lên top