Quảng Trị: Xây trường cho học sinh ở biên giới Việt - Lào

Lễ khánh thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Ngo. Ảnh: Hưng Thơ.
Lễ khánh thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Ngo. Ảnh: Hưng Thơ.
Lễ khánh thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Ngo. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top