Quảng Trị: Xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho người lao động bị khuyết tật

LĐLĐ huyện Đakrông trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở "Mái ấm Công đoàn" cho chị Hồ Thị Cúc. Ảnh: Công đoàn Đakrông.
LĐLĐ huyện Đakrông trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở "Mái ấm Công đoàn" cho chị Hồ Thị Cúc. Ảnh: Công đoàn Đakrông.
LĐLĐ huyện Đakrông trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở "Mái ấm Công đoàn" cho chị Hồ Thị Cúc. Ảnh: Công đoàn Đakrông.
Lên top