Quảng Trị: Tình nguyện tuyên truyền pháp luật cho thanh niên công nhân

Sổ tay pháp luật lao động được phát cho thanh niên công nhân tiếp tục nghiên cứu, tự học hỏi. Ảnh: Trần Diễm
Sổ tay pháp luật lao động được phát cho thanh niên công nhân tiếp tục nghiên cứu, tự học hỏi. Ảnh: Trần Diễm
Sổ tay pháp luật lao động được phát cho thanh niên công nhân tiếp tục nghiên cứu, tự học hỏi. Ảnh: Trần Diễm
Lên top