Quảng Trị: Phòng dịch COVID-19 cho người lao động tại các khu công nghiệp

Khai thác dịch tễ và cập nhật khai báo y tế của công nhân. Ảnh: Thanh Phúc
Khai thác dịch tễ và cập nhật khai báo y tế của công nhân. Ảnh: Thanh Phúc
Khai thác dịch tễ và cập nhật khai báo y tế của công nhân. Ảnh: Thanh Phúc
Lên top