Quảng Trị nỗ lực hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Người lao động được nhận hỗ trợ là lao động nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TD.
Người lao động được nhận hỗ trợ là lao động nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TD.
Người lao động được nhận hỗ trợ là lao động nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TD.
Lên top