Quảng Trị hưởng ứng Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển"

Một sáng kiến áp dụng trong cưa xẻ gỗ tại Công ty TNHH Viên nén năng lượng Cam Lộ đem lại hiệu quả, an toàn. Ảnh: Hưng Thơ
Một sáng kiến áp dụng trong cưa xẻ gỗ tại Công ty TNHH Viên nén năng lượng Cam Lộ đem lại hiệu quả, an toàn. Ảnh: Hưng Thơ
Một sáng kiến áp dụng trong cưa xẻ gỗ tại Công ty TNHH Viên nén năng lượng Cam Lộ đem lại hiệu quả, an toàn. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top