Quảng Trị: Gắn biển công trình chào mừng Đại hội công đoàn tỉnh

Nghi thức lễ gắn biển và đóng điện công trình xây dựng nhà lắp đặt máy phát điện trạm điện Cồn Cỏ. Ảnh: Tr.L.
Nghi thức lễ gắn biển và đóng điện công trình xây dựng nhà lắp đặt máy phát điện trạm điện Cồn Cỏ. Ảnh: Tr.L.
Nghi thức lễ gắn biển và đóng điện công trình xây dựng nhà lắp đặt máy phát điện trạm điện Cồn Cỏ. Ảnh: Tr.L.
Lên top