Quảng Trị: Doanh nghiệp ký cam kết thực hiện điều khoản có lợi cho NLĐ

Ông Nguyễn Đăng Bảo - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Trị - phát biểu tại lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể. Ảnh: Ly Na
Ông Nguyễn Đăng Bảo - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Trị - phát biểu tại lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể. Ảnh: Ly Na
Ông Nguyễn Đăng Bảo - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Trị - phát biểu tại lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể. Ảnh: Ly Na
Lên top