Quảng Trị: BHXH "cảnh báo" chuyển hồ sơ xử lý hình sự 1 công ty nợ bảo hiểm

Công ty Cổ phần Việt Ren. Ảnh: Hưng Thơ.
Công ty Cổ phần Việt Ren. Ảnh: Hưng Thơ.
Công ty Cổ phần Việt Ren. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top