Quảng Ninh tuyên dương 17 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao tặng các cá nhân Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" tại Quảng Ninh. Ảnh: T.N.D
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao tặng các cá nhân Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" tại Quảng Ninh. Ảnh: T.N.D
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao tặng các cá nhân Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" tại Quảng Ninh. Ảnh: T.N.D
Lên top