Quảng Ninh: Triển khai thỏa thuận phúc lợi cho hàng nghìn đoàn viên CĐ

Các đơn vị, khối Công đoàn Quảng Ninh ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn. Ảnh: Thanh Hằng
Các đơn vị, khối Công đoàn Quảng Ninh ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn. Ảnh: Thanh Hằng
Các đơn vị, khối Công đoàn Quảng Ninh ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn. Ảnh: Thanh Hằng
Lên top