Quảng Ninh: Triển khai "Phúc lợi cho đoàn viên" Công đoàn xây dựng

Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Ninh - Công ty TNHH Medlatec Quảng Ninh ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn. Ảnh: CTV
Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Ninh - Công ty TNHH Medlatec Quảng Ninh ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn. Ảnh: CTV
Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Ninh - Công ty TNHH Medlatec Quảng Ninh ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn. Ảnh: CTV
Lên top