Quảng Ninh trao tặng giải thưởng 28.7 cho Chủ tịch CĐCS xuất sắc, tiêu biểu

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và LĐLĐ tỉnh trao tặng Giải thưởng 28.7 cho 20 Chủ tịch CĐCS xuất sắc, tiêu biểu. Ảnh: T.N.D
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và LĐLĐ tỉnh trao tặng Giải thưởng 28.7 cho 20 Chủ tịch CĐCS xuất sắc, tiêu biểu. Ảnh: T.N.D
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và LĐLĐ tỉnh trao tặng Giải thưởng 28.7 cho 20 Chủ tịch CĐCS xuất sắc, tiêu biểu. Ảnh: T.N.D
Lên top