Quảng Ninh: Tổ chức Ngày hội văn hóa thể thao CNVCLĐ

Phó Chủ tịch TLĐ Trần Văn Thuật (bên phải) trao tặng hoa cho  Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh Trần Danh Chức - đơn vị tổ chức Ngày hội văn hóa thể thao CNVC LĐ  lần thứ VI- năm 2018. Ảnh: T.N.D
Phó Chủ tịch TLĐ Trần Văn Thuật (bên phải) trao tặng hoa cho Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh Trần Danh Chức - đơn vị tổ chức Ngày hội văn hóa thể thao CNVC LĐ lần thứ VI- năm 2018. Ảnh: T.N.D
Phó Chủ tịch TLĐ Trần Văn Thuật (bên phải) trao tặng hoa cho Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh Trần Danh Chức - đơn vị tổ chức Ngày hội văn hóa thể thao CNVC LĐ lần thứ VI- năm 2018. Ảnh: T.N.D

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM