Quảng Ninh: Thành phố Hạ Long ra mắt 10 Công đoàn cơ sở

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và TP Hạ Long chứng kiến ký kết TƯLĐTT. Ảnh: Dương Trường
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và TP Hạ Long chứng kiến ký kết TƯLĐTT. Ảnh: Dương Trường
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và TP Hạ Long chứng kiến ký kết TƯLĐTT. Ảnh: Dương Trường
Lên top