Quảng Ninh: Than Hòn Gai thưởng 1,5 tỉ đồng cho tập thể, NLĐ xuất sắc

Các tập thể, NLĐ xuất sắc nhân dịp “Tháng công nhân năm 2019” và chào mừng 64 năm Than Hòn Gai tiếp quản được khen thưởng. Ảnh: BQN
Các tập thể, NLĐ xuất sắc nhân dịp “Tháng công nhân năm 2019” và chào mừng 64 năm Than Hòn Gai tiếp quản được khen thưởng. Ảnh: BQN
Các tập thể, NLĐ xuất sắc nhân dịp “Tháng công nhân năm 2019” và chào mừng 64 năm Than Hòn Gai tiếp quản được khen thưởng. Ảnh: BQN
Lên top