Quảng Ninh: Tập trung tư vấn về chính sách pháp luật đối với lao động nữ

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh triển khai chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2021. Ảnh: CĐ Quảng Ninh
Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh triển khai chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2021. Ảnh: CĐ Quảng Ninh
Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh triển khai chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2021. Ảnh: CĐ Quảng Ninh
Lên top