Quảng Ninh: Rất ít DN vay vốn ưu đãi để trả lương cho người lao động

Nhiều tàu du lịch dừng hoạt động từ nhiều tháng nay do ít khách. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhiều tàu du lịch dừng hoạt động từ nhiều tháng nay do ít khách. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhiều tàu du lịch dừng hoạt động từ nhiều tháng nay do ít khách. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top