Quảng Ninh: Ra mắt tổng đài tương tác, trợ giúp người lao động

Lãnh đạo TLĐ và UBND tỉnh Quảng Ninh cùng LĐLĐ Quảng Ninh bấm nút khởi động Tổng đài hỗ trợ người lao động. Ảnh: T.N.D
Lãnh đạo TLĐ và UBND tỉnh Quảng Ninh cùng LĐLĐ Quảng Ninh bấm nút khởi động Tổng đài hỗ trợ người lao động. Ảnh: T.N.D
Lãnh đạo TLĐ và UBND tỉnh Quảng Ninh cùng LĐLĐ Quảng Ninh bấm nút khởi động Tổng đài hỗ trợ người lao động. Ảnh: T.N.D
Lên top