Quảng Ninh: Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm công nhân mỏ Hà Lầm

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà khích lệ công nhân mỏ than Hà Lầm. Ảnh: BQN
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà khích lệ công nhân mỏ than Hà Lầm. Ảnh: BQN
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà khích lệ công nhân mỏ than Hà Lầm. Ảnh: BQN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM