Quảng Ninh: Phát động Chương trình "75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển"

Bà Đỗ Thị Ninh Hường, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, dự và phát biểu tại hội nghị phát động "75.000 sáng kiến-vượt khó-phát triển" tại thị xã Đông Triều. Ảnh: T. Hằng
Bà Đỗ Thị Ninh Hường, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, dự và phát biểu tại hội nghị phát động "75.000 sáng kiến-vượt khó-phát triển" tại thị xã Đông Triều. Ảnh: T. Hằng
Bà Đỗ Thị Ninh Hường, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, dự và phát biểu tại hội nghị phát động "75.000 sáng kiến-vượt khó-phát triển" tại thị xã Đông Triều. Ảnh: T. Hằng
Lên top