Quảng Ninh phấn đấu ít nhất 1.000 sáng kiến vượt khó, phát triển

Lễ ký kết thực hiện Chương trình "75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển" của Tổng LĐLĐVN giữa LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh với Cty CP nước sạch Quảng Ninh chiều 24.3. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lễ ký kết thực hiện Chương trình "75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển" của Tổng LĐLĐVN giữa LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh với Cty CP nước sạch Quảng Ninh chiều 24.3. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lễ ký kết thực hiện Chương trình "75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển" của Tổng LĐLĐVN giữa LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh với Cty CP nước sạch Quảng Ninh chiều 24.3. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top