Quảng Ninh: Mỗi tháng, hơn 3 người chết do TNLĐ

Diễn tập cứu nạn thợ lò ở các đơn vị sản xuất của TKV vào tháng 9.2017. Ảnh: T.N.D
Diễn tập cứu nạn thợ lò ở các đơn vị sản xuất của TKV vào tháng 9.2017. Ảnh: T.N.D