Quảng Ninh: Ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm trường công lập

Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Ninh ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm với các đơn vị ngoài công lập có cấp THPTtrước sự chứng kiến của đại diện LĐLĐ Quảng Ninh. Ảnh: T. Hằng
Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Ninh ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm với các đơn vị ngoài công lập có cấp THPTtrước sự chứng kiến của đại diện LĐLĐ Quảng Ninh. Ảnh: T. Hằng
Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Ninh ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm với các đơn vị ngoài công lập có cấp THPTtrước sự chứng kiến của đại diện LĐLĐ Quảng Ninh. Ảnh: T. Hằng
Lên top