Quảng Ninh: Khánh thành trụ sở Công đoàn, trao hỗ trợ vốn công nhân nghèo

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Uông Bí trao Bằng khen và quà cho 5 tổ đội lao động suất xắc nhân "Tháng Công nhân" 2021. Ảnh: T.N.D
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Uông Bí trao Bằng khen và quà cho 5 tổ đội lao động suất xắc nhân "Tháng Công nhân" 2021. Ảnh: T.N.D
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Uông Bí trao Bằng khen và quà cho 5 tổ đội lao động suất xắc nhân "Tháng Công nhân" 2021. Ảnh: T.N.D
Lên top