Quảng Ninh: Hoàn thành tuyến đường dân sinh do người lao động hỗ trợ

Tổng Công ty Đông Bắc tổ chức khánh thành và bàn giao công trình dân sinh cho người dân thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh từ nguồn quỹ đóng góp của công nhân lao động. Ảnh: CTV Vân Anh
Tổng Công ty Đông Bắc tổ chức khánh thành và bàn giao công trình dân sinh cho người dân thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh từ nguồn quỹ đóng góp của công nhân lao động. Ảnh: CTV Vân Anh
Tổng Công ty Đông Bắc tổ chức khánh thành và bàn giao công trình dân sinh cho người dân thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh từ nguồn quỹ đóng góp của công nhân lao động. Ảnh: CTV Vân Anh
Lên top