Quảng Ninh: Hàng chục người thiệt mạng do ý thức lơ là

Luyện tập công tác ứng cứu sự cố hầm lò ở các đơn vị của TKV năm 2017. Ảnh: T.N.D
Luyện tập công tác ứng cứu sự cố hầm lò ở các đơn vị của TKV năm 2017. Ảnh: T.N.D
Luyện tập công tác ứng cứu sự cố hầm lò ở các đơn vị của TKV năm 2017. Ảnh: T.N.D
Lên top