Quảng Ninh: COVID-19 ảnh hưởng đến 10.000 lao động

Hàng trăm tàu du lịch thăm quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) phải nằm bờ cả tháng nay do tắc động ảnh hưởng của COVID-19 tới ngành du lịch. Ảnh: N.H
Hàng trăm tàu du lịch thăm quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) phải nằm bờ cả tháng nay do tắc động ảnh hưởng của COVID-19 tới ngành du lịch. Ảnh: N.H
Hàng trăm tàu du lịch thăm quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) phải nằm bờ cả tháng nay do tắc động ảnh hưởng của COVID-19 tới ngành du lịch. Ảnh: N.H
Lên top