Quảng Ninh: Công nhân thẳng thắn đối thoại với doanh nghiệp

Công ty Cổ phần than Vàng Danh - TKV tổ chức đối thoại với các tổ trưởng tổ sản xuất. Ảnh: Thanh Hằng
Công ty Cổ phần than Vàng Danh - TKV tổ chức đối thoại với các tổ trưởng tổ sản xuất. Ảnh: Thanh Hằng
Công ty Cổ phần than Vàng Danh - TKV tổ chức đối thoại với các tổ trưởng tổ sản xuất. Ảnh: Thanh Hằng
Lên top