Quảng Ninh: Công nhân lao động 3 khu công nghiệp có điểm tư vấn pháp luật

Các cán bộ Công đoàn Quảng Ninh trực tiếp tư vấn pháp luật cho người lao động tại khu KCN Việt Hưng và Cái Lân, thành phố Hạ Long sau khi khai trương. Ảnh: T. Hằng
Các cán bộ Công đoàn Quảng Ninh trực tiếp tư vấn pháp luật cho người lao động tại khu KCN Việt Hưng và Cái Lân, thành phố Hạ Long sau khi khai trương. Ảnh: T. Hằng
Các cán bộ Công đoàn Quảng Ninh trực tiếp tư vấn pháp luật cho người lao động tại khu KCN Việt Hưng và Cái Lân, thành phố Hạ Long sau khi khai trương. Ảnh: T. Hằng
Lên top