Quảng Ninh: Công đoàn giáo dục phấn đấu có 300 sáng kiến tiêu biểu

Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Ninh tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các giáo viên có thành tích xuất sắc trong hướng dẫn học sinh đoạt giải tại các cuộc thi quốc gia, quốc tế. Ảnh: Cao Quỳnh
Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Ninh tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các giáo viên có thành tích xuất sắc trong hướng dẫn học sinh đoạt giải tại các cuộc thi quốc gia, quốc tế. Ảnh: Cao Quỳnh
Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Ninh tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các giáo viên có thành tích xuất sắc trong hướng dẫn học sinh đoạt giải tại các cuộc thi quốc gia, quốc tế. Ảnh: Cao Quỳnh
Lên top