Quảng Ninh: Bảo đảm việc làm, đời sống người lao động

Đại diện Công đoàn Công ty tuyển than Cửa Ông trao quà động viện  Phân xưởng kho bến 2 nhân dịp Tết Nguyên đán 2021. Ảnh: T.N.D
Đại diện Công đoàn Công ty tuyển than Cửa Ông trao quà động viện Phân xưởng kho bến 2 nhân dịp Tết Nguyên đán 2021. Ảnh: T.N.D
Đại diện Công đoàn Công ty tuyển than Cửa Ông trao quà động viện Phân xưởng kho bến 2 nhân dịp Tết Nguyên đán 2021. Ảnh: T.N.D
Lên top