Quảng Ninh: 8.500 VĐV tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao CNVCLĐ

Ông Nguyễn Xuân Ký- Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh gióng trống khai ngày hội CNVCLĐ lần thứ VII . Ảnh: BQN
Ông Nguyễn Xuân Ký- Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh gióng trống khai ngày hội CNVCLĐ lần thứ VII . Ảnh: BQN
Ông Nguyễn Xuân Ký- Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh gióng trống khai ngày hội CNVCLĐ lần thứ VII . Ảnh: BQN
Lên top