Quảng Ninh: 5 công nhân được trao tặng "Người thợ mỏ - Người chiến sĩ"

5 công nhân tiêu biểu được Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV (Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) tuyên dương "Người thợ mỏ - Người chiến sĩ. Ảnh: CTV
5 công nhân tiêu biểu được Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV (Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) tuyên dương "Người thợ mỏ - Người chiến sĩ. Ảnh: CTV
5 công nhân tiêu biểu được Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV (Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) tuyên dương "Người thợ mỏ - Người chiến sĩ. Ảnh: CTV
Lên top