Quảng Ninh: 4 tổ chức Công đoàn ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2023

Ký kết Quy chế phối hợp giữa 4 đơn vị Công đoàn các tỉnh, thành và ngành giai đoạn 2021 - 2023, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CĐQN
Ký kết Quy chế phối hợp giữa 4 đơn vị Công đoàn các tỉnh, thành và ngành giai đoạn 2021 - 2023, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CĐQN
Ký kết Quy chế phối hợp giữa 4 đơn vị Công đoàn các tỉnh, thành và ngành giai đoạn 2021 - 2023, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CĐQN
Lên top