Quảng Ngãi và Tiền Giang tưởng niệm Anh hùng dân tộc Trương Định

Tưởng niệm trước tượng đài Anh hùng dân tộc Trương Định. Ảnh: Kỳ Quan
Tưởng niệm trước tượng đài Anh hùng dân tộc Trương Định. Ảnh: Kỳ Quan
Tưởng niệm trước tượng đài Anh hùng dân tộc Trương Định. Ảnh: Kỳ Quan
Lên top