Quảng Ngãi: Trên 71 ngàn đoàn viên cài đặt ứng dụng Bluezone

Cán bộ LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn đoàn viên cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: Thanh Thuỷ
Cán bộ LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn đoàn viên cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: Thanh Thuỷ
Cán bộ LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn đoàn viên cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: Thanh Thuỷ
Lên top